sivil toplum örgütü

Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan SimDif Smart ve Pro sitelerine örnekler

Kesin olarak tanımlanmamasına rağmen, bir STK genel olarak bir topluluğa veya amaca hizmet eden bağımsız olarak kurulmuş bir organizasyon veya dernektir. STK'lar her zaman olmasa da genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bazıları kayıtlı hayır kurumlarıdır. Bir defaya mahsus veya sınırlı süreli bağış toplama veya hayır amaçlı projeler, Proje bölümünü değerlendirebilir.

/
sivil toplum örgütü