ਨਿ Mediaਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ

SimDif ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸਤਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਭ ਨੂੰ SimDif ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।

/
ਨਿ Mediaਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ